Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Vanessa & Véronique

Την ίδια μέρα ήρθε και η Véronique Perrin Photo Realism
που είχα κερδίσει σε πλειστηριασμό λίγες μέρες μετά.


Στο μεταξύ δεν σταμάτησα ποτέ να ψάχνω άλλες Fashion Royalty που θα μπορούσα να πάρω, αν δηλαδή η τιμή τους δεν ήταν απαγορευτική. Έτσι πολύ σύντομα πήρα την επόμενη Vanessa, συγκεκριμένα την Vanessa Perrin High Tide στις 10.10.2008.Meanwhile, I never stopped looking for other Fashion Royalty Dolls whose price would be affordable. Accordingly I pretty soon bought my second Vanessa, more specific Vanessa Perrin High Tide on 10.10.2008. On the same day Veronique Perrin Photo Realism, which I had won on an auction a couple of days afterwards, arrived

Η γνωριμία με την Vanessa / My introduction to Vanessa


Mια άλλη που από την αρχή ήξερα ότι θα πάρω κάποτε ήταν η Vanessa Perrin Metal Maven. Βρίσκω εκπληκτικό το πρόσωπό της και η συγκεκριμένη της εκδοχή μου άρεσε πολύ. Την απέκτησα στις 3.9.2008, όταν είχαμε μπει πια στο Φθινόπωρο με τις δουλειές και τα συνακόλουθα. Εκείνες της μέρες αγόρασα από πωλητή στην Ιταλία το φόρεμα και τα κοσμήματα της Vanessa Perin Pale Fire. Σας την παρουσιάζω με τα κοσμήματα.
Vanessa Perrin Metal Maven is another doll which I knew from the beginning that I’ll buy someday. I consider her face amazing and I really like that version of hers. It was fall already, a very busy period when I obtained her at 03.09.2008. Those days I bought from a seller in Italy Vanessa’s Perrin Pale Fire dress and jewellery. There she is with her jewelleries on.

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Επόμενες αφίξεις / Next Arrivals


Το πράγμα ήταν πια σοβαρό. Είχα αποκτήσει ήδη τέσσερις και ήμουν σε προβληματισμό αν θα συνεχίσω ή αν πρέπει να σταματήσω εδώ καθώς είχα ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα γι’ αυτές. Από τον προβληματισμό αυτό με έβγαλε η Eugenia In Full Regalia καθώς στάθηκε αδύνατο να αντισταθώ στον πειρασμό να την αποκτήσω. Τώρα πια ήξερα πως ήταν αδύνατο να σταματήσω. Ήρθε στα χέρια μου στις 11.8.2008.


Στις 21.7.2008 πήρα επιτέλους στα χέρια μου την Εugenia Overachiever και από τότε ο θαυμασμός μου γι΄αυτή συνεχίζεται αμείωτος. Στο μεταξύ είχα κερδίσει σε πλειστηριασμό την Natalia Fatalé Hot Property οποία ήρθε στα χέρια μου την ίδια μέρα.Things started to become more serious. I already had obtained four dolls and I was troubling my mind whether I would continue collecting dolls or I had to stop as I had already spent much money on them. I came out of all that thinking thanks to Eugenia in Full Regalia, as it was impossible to resist the temptation to buy her. From that point and on I knew that nothing could stop me. I had her on 11.08.2008
On 21.07.2008 I finally had in my hands Eugenia Overachiever and since then my enthusiasm about her is irreducible. Meanwhile I had won on an auction Natalia Fatale Hot Property which was shipped to me on the same day.